Het Nederlandse parlement

Nederland kent een parlementaire democratie. Dit betekent dat alle Nederlanders vanaf 18 jaar mogen stemmen op een vertegenwoordiger van een van de maar liefst 81 verschillende politieke partijen die op de kieslijst staan. De gekozen groep wordt ook wel de Tweede Kamer genoemd Het totaal aantal gekozen vertegenwoordigers in de Tweede Kamer bedraagt 150. Een regeringsperiode van het Kabinet in de Tweede Kamer duurt 4 jaar. Daarna mag het volk opnieuw stemmen.

De Eerste Kamer

Het Nederlandse regerings systeem heeft ook een Eerste Kamer. Dit stamt uit de tijd van Koning Willem de Eerste die in 1815 zijn regeringsperiode begon. Hij besloot dat de proviciale bestuurders die gekozen werden door het volk mochten regeren over het land, waaronder ook Vlaams Belgie viel. Uiteraard konden alleen mensen van adel gekozen worden.Omdat het Noorden niet veel adel bezat, waren zij niet blij met deze beslissing. Daarom werd als compromis besloten dat de Koning zelf ook een gedeelte van de regering zou kiezen, om zo toch controle te houden. De door de koning gekozen vertegenwoordigers kregen de naam Eerste Kamer en door de Provinciale Staten gekozen vertegenwoordigers heetten de Tweede Kamer. De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen op Provinciaal niveau. De Eerste en de Tweede Kamer tezamen word ook wel De Staten Generaal genoemd. In 1848 werd het parlement onder leiding van Thorbecke hervormd en sindsdien kiest de Proviciale Staten de Eerste Kamer en het volk de vertegenwoordigers in deTweede Kamer.

Hoe wordt een wet gemaakt in Nederland?

Iedere politieke partij met een zetel in de kamer heeft het recht een Wetsvoorstel in te leveren. Dit voorstel wordt dan besproken in de Tweede Kamer afgewezen, soms bijgewerkt en wanneer de meerderheid van de Tweede Kamer voor is, dan kan het wetsvoorstel worden aangenomen. Daarna komt het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer voor goedkeuring. De leden van de Eerste kamer mogen het wetsvoorstel niet meer veranderen, maar controlleren het op rechtvaardigheid en dat het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel wel het welzijn van de Nederlanders als doel heeft.

Heeft de Koning nog wat te zeggen?

Officieel mag de Koning in de Eerste Kamer het veto recht uitoefenen, maar dit is hoogst ongebruikelijk. Het Koningshuis heeft tegenwoordig meer de functie van traditioneel vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden dan echte beslissings bevoegdheid op regeringsniveau.

Is het Koningshuis nog wel geliefd in Nederland?

Ja. De meeste Nederlanders zijn nuchtere mensen en de Koning en zijn gezin worden met respect behandelt. Er ligt geen paperrazi in de struiken en kritiek wordt maar mondjesmaat gegeven. Alhoewel er net zoals in Engeland stemmen opgaan dat het Koninklijk Huis veel belastingcenten kost, lijken de Nederlanders zeer tevreden met hun huidige Koning.