De Regering van Nederland

Zoals gezegd wordt Nederland bestuurd door een Parlement, bestaande uit een Eerste en een Tweede Kamer. Meer informatie over op welke wijze het Kabinet word samengesteld volgt hier.

De samenstelling van de Tweede Kamer

De samenstelling van de Tweede Kamer oftewel het Kabinet, gebeurdaan de hand van landelijke verkiezingen. Het volk krijgt 1 keer in de vier jaar de kans om te stemmen welke partij zij in het landsbestuur willen hebben. Er zijn 150 zetels te vergeven.

Uit welke partijen kan het volk kiezen?

In Nederland geldt een democratisch partijenstelsel. Iedereen mag in principe een politieke partij oprichten. De benodigheden zijn simpel. Hier volgt een checklist:

  • Partijvisie en naam van de partij
  • Geld
  • Inschrijving als zodanig bij de Notaris
  • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • Registratie bij de Kiesraad.

Hoe krijg je een zetel?

Wanneer je een politieke partij hebt opgericht, dien je ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen op jouw partij gaan stemmen. Je moet dus het volk vertellen wat je ideeen zijn en zoveel mogelijk mensen overtuigen dat jij de partij bent die iets voor het volk kan betekenen. Hoeveel stemmen je nodig hebt om een zetel te veroveren, hangt af van het aantal mensen dat hun stem uitbrengt. De 150 zetels worden naar evenredigheid verdeeld onder het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Nederland telt op dit moment een record aantal van maar liefst 81 verschillende politieke partijen.

Hoe worden besluiten genomen?

Alle partijen die een zetel hebben weten te veroveren hebben recht van spreken in de Tweede Kamer en mogen een wetsvoorstel indienen. Het wetsvoorstel dient met een meerderheid van stemmen te worden aangenomen. Om te zorgen dat wetsvoorstellen een meederheid van stemmen krijgen, gaan de grote partijen coalities aan. Dit betekent dat ze met een andere partij samenwerken en afspreken dat ze elkaars wetsvoorstellen zullen gaan steunen. Hoe meer zetels de coalitie in het totaal krijgt, des te beter voor de partijen die aan de coalitie meedoen. Op deze manier kan je er immers voor zorgen dat jouw wetsvoorstellen door een grote achterban gesteund worden en tijdens een stemming de meerderheid van stemmen krijgen. Het vormen van een coalitie is het meest cruciale moment in de vorming van de regering. De coalitie die de meerderheid van de zetels heeft en dus eigenlijk de macht in handen heeft wordt ook wel het Kabinet genoemd. De kabinetsformatie moet ter goedkeuring voorgedragen worden aan het Staatshoofd, Koning Willem.

De voordelen van een dergelijk partijensysteem

De voordelen van een dergelijk systeem is dat iedere partij kans heeft om een beleid te maken en het volk een grote keuze heeft aan welke partij zij hun stem willen geven. In Nederland bestaat bijvoorbeeld een Partij van de Dieren, welke iedere verkiezingen kan rekenen op enkele zetels in de Tweede Kamer.

De nadelen van een dergelijk multi partijensysteem

Wanneer je heel veel partijen hebt die mee mogen beslissen over een wetsvoorstel, heb je ook te maken met heel veel verschillende meningen die allemaal gehoord willen worden. Het vormen van een besluit kan dan ook een langdurig proces zijn. Ook hebben de kleine partijen weinig macht om iets aan een bepaald wetsvoorstel te veranderen. Dit heet ook wel partijversplintering.